Novo radno vrijeme Student Shop-a

Poštovane studentice i studenti, stanari naselja TRSAT i svi koji boravite na Kampusu, od 1.12.2017. Student shop ne radi subotom, te novo radno vrijeme glasi:

ponedjeljak - petak od 8:30 do 15:30 sati
subotom i nedjeljom zatvoreno

Dobro došli!

Radno vrijeme objekata prehrane SCRI

Radno vrijeme STUDENT-SERVISA

REZULTATI NATJEČAJA ZA SMJEŠTAJ akad. god.2017./2018. – KONAČNA LISTA

Na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka, u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“ br. 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. te isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 24.08.2017. godine donijelo je sljedeću
 

ODLUKU

 
Utvrđuje se KONAČNA RANG LISTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA REDOVITIHSTUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJASTUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIHDOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
 
Konačna rang lista nalazi se u prilogu I. ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
 

Obrazloženje

Dana 04.08.2017. godine na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka iodredaba Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“ br. 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donijelo je Odluku kojom je utvrđena Privremena rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka razmotrilo je pravodobno zaprimljene prigovore, provelo uvid u dokumentaciju podnositelja prigovora i postupak koji je proveden te je s obzirom na utvrđeno činjenično stanje i kapacitet smještaja utvrđena Konačna rang lista.
 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA
RJEŠAVANJE PRIGOVORA
STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA

 
 
1. OBAVIJEST

KONAČNA RANG LISTA (.pdf)
 
Pravo na smještaj ostvarilo je ukupno 1299 studenta (brucoši i stariji studenti).
Navedeni broj studenata koji su ostvarili pravo na smještaj uključuje:
-  studente koji će biti smješteni u studentsko naselje „Ivan Goran Kovačić“ ul. F. Čandeka 4
   (Podmurvice), ukupno 630 studenata,
- studente koji će biti smješteni u studentsko naselje u Kampusu na Trsatu, ukupno 656 studenata .
- studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Kvarner“, ukupno 4 studenata
- studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Lovran“, ukupno 9 studenata.
Napominjemo da Učenički dom „Kvarner“ i „Lovran“ raspolažu sa još slobodnih kapaciteta pa sve zainteresirane studente upućujemo da se jave u upravu Učeničkog doma „Kvarner“ i „Lovran“.
 
Studenti koji se nalaze ispod „crte“ (studenti od red. br. 1299 na Konačnoj rang listi) imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.
 
Studentski centar Rijeka izvršio je raspodjelu studenata po objektima smještaja uvažavajući želje studenata izražene u zamolbi kao i obveze koje mora zadovoljiti prema članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje MZO-a koji se odnosi na smještajne kapacitete izgrađene sredstvima Strukturnih fondova EU-a. 
 
2. OBAVIJEST

3. OBAVIJEST

Obavijest o mogućoj zamjeni smještajnog objekta

Poštovani studenti,
 
konačna rang lista rang za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. biti će objavljena do 25. kolovoza 2017.
 
Uz konačnu rang listu Studentski centar će objaviti i listu odobrenih zamjena studentskih naselja, odnosno listu sa imenima osoba kojima će zamolba, odnosno želja za smještajem u drugo (njima željeno) studentsko naselje biti uvažena i odobrena.   
 
Zamjena za određeno studentsko naselje biti će moguća pod uvjetom da studenti sami pronađu adekvatnu osobu s kojom bi se mijenjali ili ako Studentski centar Rijeka zaprimi upite koje može uvažiti.
 
Razmatraju se isključivo zahtjevi pristigli putem pošte ili poruka elektroničke pošte. Studenti koji su već iskazali želju za zamjenom naselja putem e – maila i pošte ne trebaju se ponovno javljati.
Studentski centar zadržava pravo rasporeda studenata na smještaj te nije obavezan uvažiti molbe studenata.
 
Zahtjeve slati na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.