Obavijest o mogućoj zamjeni smještajnog objekta

Poštovani studenti,
 
konačna rang lista rang za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. biti će objavljena do 25. kolovoza 2017.
 
Uz konačnu rang listu Studentski centar će objaviti i listu odobrenih zamjena studentskih naselja, odnosno listu sa imenima osoba kojima će zamolba, odnosno želja za smještajem u drugo (njima željeno) studentsko naselje biti uvažena i odobrena.   
 
Zamjena za određeno studentsko naselje biti će moguća pod uvjetom da studenti sami pronađu adekvatnu osobu s kojom bi se mijenjali ili ako Studentski centar Rijeka zaprimi upite koje može uvažiti.
 
Razmatraju se isključivo zahtjevi pristigli putem pošte ili poruka elektroničke pošte. Studenti koji su već iskazali želju za zamjenom naselja putem e – maila i pošte ne trebaju se ponovno javljati.
Studentski centar zadržava pravo rasporeda studenata na smještaj te nije obavezan uvažiti molbe studenata.
 
Zahtjeve slati na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati natječaja za smještaj 2017./2018. - PRIVREMENA RANG LISTA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 04.kolovoza 2017. godine donijelo je odluku kojom se utvrđuje privremena rang lista  za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja studentskog centra rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

  1. Odluka o utvrđivanju natječaja (.pdf)
  2. Rang lista (.pdf)
  3. Rang lista po broju bodova (.pdf)
  4. Nepotpuna dokumentacija (.pdf)

Radno vrijeme STUDENT-SERVISA ljeto 2017

Radno vrijeme objekata prehrane ljeto 2017

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 53/17), Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka raspisuje: NATJEČAJ
za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

Molbe se dostavljaju:
           -  poštompreporučeno-  u roku od  30.06.  do  zaključno  21.07.2017. godine.
                                                                           na adresu:        STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
                                                             Radmile Matejčić 5,    51000 RIJEKA,
                                                                           s naznakom        „NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ''
                   Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na
                   poslanoj prijavi) smatra se danom predaje StudentskomCentru Rijeka.
        -  osobno-                                     u roku od  30.06.  do  zaključno  24.07.2017. godine.
                   u zatvorenoj kuverti s upisanim imenom i prezimenomu:
                  1.  Studentsko naselje „Trsat“, ul. R. Matejčić 5 – recepcija (svaki dan od 08,00 -15,00 sati)
                  2.  Studentsko naselje „I.G.Kovačić“, ul. Franje Čandeka 4 – recepcija (svaki dan od 08,00 – 20,00 sati).

Popis dokumenata:
1.  PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
2.  NATJEČAJ za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.
3.  E - molba
4.  Obrazac - SCRI-1
5.  Obrazac - SCRI-2
6.  Obrazac - Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka
7.  Obrazac – Izjava o članovima obitelji
8.  Obrazac -  Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
9.  Obrazac – Popis dokumenata
10. VAŽNA INFORMACIJA ZA STUDENTE SVEUČILIŠTA U RIJECI - subvencija