SLOBODNO VRIJEME

U sklopu organizacije slobodnog vremena SC Rijeka nastoji pratiti želje i potrebe studenata koji, prema Bolonjskom načinu studiranja, gotovo cijeli dan provode u nastavnom programu te im stoga pripadajuće slobodno vrijeme treba biti sadržajno i dobro organizirano.
 
Ponuđeni  programi su društveno – kulturnog, zabavnog i sportskog sadržaja poput izleta, izložaba, tečajeva fotografije, plesa ili kuhanja, umjetničkih radionica, glazbeno – zabavnih večeri, posjećivanja raznih sajmova, koncerata, organiziranja predavanja i tribina, sportska natjecanja u više disciplina,  pružanja potrebnih usluga i potpora u izvođenju programa studentskih udruga i sl. Osim studenata mogućnost sudjelovanja imaju i svi djelatnici Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci.
 
 
Plan i program događanja kreiramo semestralno za svaku akademsku godinu (zimski i ljetni semestar), a objavljujemo na web stranici Studentskog centra Rijeka:  www.scri.uniri.hr te na Facebook stranici: www.facebook.com/slobodnovrijeme.SCRI 
Termini, organizacija i cijene za pojedina događanja objavljuju se za zasebno.

 
Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5
(zgrada restorana Kampus)
51000 Rijeka
tel. 051 584  517; 098 979 28 34
email:  scri.izleti@gmail.com
scri.sport@gmail.com
scri.galerija@gmail.com
scri.tecaj@gmail.com