NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Za svaku akademsku godinu na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka objavljuje se „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“.
 
Natječaj se uobičajeno raspisuje krajem lipnja ili početkom srpnja. Isti se sa svom potrebnom dokumentacijom objavljuje na oglasnim pločama i na web stranici Studentskog centra Rijeka pod Obavijesti. Nakon isteka roka za podnošenje prijave na Natječaj te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju kriterija Natječaja utvrđuje privremenu rang listu. Ista se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.
 
Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.
 
Bodovanje studenata vrši se na temelju kriterija utvrđenih u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji možete preuzeti ovdje.
 
 
Raspored studenata po naseljima
 
Raspored studenata po naseljima vrši Studentski centar Rijeka. Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.
 
 
Rang lista čekanja za domski smještaj
 
Studenti koji nisu imali dovoljan broj bodova ostaju na rang listi čekanja te se pozivaju na useljenje nakon što student koji je ostvario pravo na subvencionirano stanovanje isto odbije koristiti, odnosno ukoliko isti ne useli do krajnjeg roka za useljenje ili iseli iz objekta smještaja. Studenti se sa liste čekanja pozivaju na useljenje isključivo s obzirom na broj bodova koji su ostvarili u Natječaju. Pritom se prvi na useljenje zove student koji ima najviše bodova od svih studenata na rang listi čekanja.
 
Studenti se zovu na useljenje u ono studentsko naselje u kojem u trenutku kada su došli na red za useljenje ima slobodnih kreveta. Ukoliko student nakon poziva sa rang liste čekanja odbije useliti u dom, ili ne izvrši useljenje ili se uopće ne izjasni o svojoj namjeri useljenja, smatrati će da isti odbija domski smještaj.  
 
Do poziva na useljenje u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, studenti unajmljuju privatne stanove u čemu im Studentski centar pomaže aktivnostima besplatnog oglašavanja na Facebook stranici Privatni smještaj – Studentski centar Rijeka.
 
Osim navedenog, Studentski centar Rijeka pripremio je i dokument Vodič za privatni smještaj.
 
Kontakt: natjecaj@scri.hr

 
.