UČLANJENJE

UČLANJENJE

U Student servis mogu se učlaniti:
● Studenti (redovni i izvanredni) na visokim učilištima u RH,
● građani EU s prebivalištem u RH koji studiraju na visokim učilištima izvan RH
● studenti na razmjeni (za vrijeme studiranja u RH)
● osobe u postupku upisa na studij, najdulje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj su završile srednjoškolsko obrazovanje
● osobe koje su završile studij na visokim učilištima u RH ili građani EU s prebivalištem u RH koji su završili studij na visokim učilištima izvan RH, najdulje do kraja akademske godine u kojoj su završile studij ili do isteka 3 mjeseca od završetka studija pod uvjetom da nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
UTVRĐIVANJE STATUSA:
Za utvrđivanje statusa studenta prilikom učlanjenja u Student servis, osim uvjerenja visokoškolske ustanove o upisu na studij, prihvaća se i ELEKTRONIČKI ZAPIS O STATUSU STUDENTA, koji se od 26.01.2016. godine može preuzeti preko sustava E-građani. Ovdje možete pročitati informacije o sustavu e-građani.
Studenti mogu pristupati sustavu E-građani putem svog korisničkog računa AAI@EduHr.
 
S obzirom na novu Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Privolu o obradi osobnih podataka studenti potpisuju ispunjavanjem upitnika.
OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Svi studenti i učenici završenog srednjoškolskog obrazovanja koji se učlanjuju u Student servis ili produžuju članstvo, prilikom učlanjenja/produženja moraju imati regulirano osnovno zdravstveno osiguranje. Status osiguranja može se provjeriti na: www.hzzo-net.hr
Ako student nema osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja mora riješiti u najbližoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 
 
Za učlanjenje studenata (redoviti - izvanredni) potrebno je:
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu na studij ili elektronički zapis o statusu studenta;
 • X-ica. (ukoliko student nema X-icu, priložiti fotografiju manjeg formata);
 • osobna iskaznica na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo;
 • ispuniti upitnik za učlanjenje/produženje članstva (upitnik);
 • izjava studenta (izjava)
Izvanredni studenti koji su bili u radnom odnosu kod nekog poslodavca, nakon odjave, a prilikom prijave u Student servisa, moraju donijeti potvrdu od Hrvatskog mirovinskog osiguranja ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su odjavljeni.
Za produženje članstva potrebno je gore navedeno, osim OIB-a i IBAN-a žiro računa (ukoliko je student promijenio žiro račun, mora donijeti novi na uvid).
Studenti, državljani RH koji studiraju u državama-članicama EU za učlanjenje moraju donijeti potvrdu visokoškolske ustanove, ovjerenu i prevedenu na hrvatski jezik kod ovlaštene osobe. Drugi dokumenti ostaju isti.
 
Za učlanjenje učenika završenog srednjoškolskog obrazovanja potrebno je:
 • uvjerenje ili svjedodžba o završnom razredu za tekuću školsku godinu (kopija svjedodžbe i original na uvid);
 • dokaz o pristupanju državnoj maturi;
 • Osobna iskaznica na uvid;
 • OIB predočen na nekom dokumentu;
 • fotografija manjeg formata;
 • IBAN osobnog žiro računa predočen na bankovnoj kartici, ugovoru s bankom ili uvidom u Internet bankarstvo);
 • ispuniti upitnik za učlanjenje (upitnik);
 
POTPISIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA
Prilikom predaje ispunjenog ugovora, isti mora biti potpisan na dva mjesta od strane izvođača (studenta) te potpisan  i ovjeren na dva mjesta od strane naručitelja (poslodavca), u protivnom se neće moći obračunati.
 
 
BUDUĆI UČENICI ZAVRŠENOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I BRUCOŠI
Učenici koji će 2019. godine završiti školovanje (u šk. god. 2018./2019.) posredstvom Student servisa mogu raditi tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.
 
 
TRAJANJE ČLANSTVA
Studenti kojima je isteklo članstvo za akademsku godinu 2018./2019. (isto je trajalo do 30. rujna 2019.) nemaju pravo na zapošljavanje posredstvom Student servisa dok ne obnove članstvo za akademsku godinu 2019./2020.
Studenti upisom na fakultet u ljetnom semestru stječu pravo učlanjenja i produženja članstva u Student servis za akademsku godinu 2020./2021.
 
ISPLATE PLAĆA NAKON ISTEKA ČLANSTVA
Studenti i učenici kojima je isteklo članstvo u Student servisu, a čekaju isplatu za odrađeni posao i/ili im se tek mora ispuniti i obračunati ugovor podignut prije isteka članstva, svoje zarade će nesmetano dobiti neovisno o isteku članstva!
 
 
DIPLOMIRANI STUDENTI
Studenti zainteresirani za rad posredstvom Student servisa, a koji su tijekom tekuće akademske godine diplomirali, obvezni su donijeti potvrdu fakulteta o postignutom diplomskom statusu. Pravo rada posredstvom Student servisa ostvaruju tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma diplomiranja pod uvjetom da su bili učlanjeni za tu akademsku godinu.
Studenti koji su se ispisali s fakulteta gube pravo rada preko Student servisa.
 
 
PROMJENA STATUSA
Student je dužan obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa bilo da je diplomirao, ili se ispisao sa studija, zaposlio se ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o obavljanju studentskog posla.
 
.