JAVNA NABAVA

VAŽNA OBAVIJEST!!!! 
Sve starije obavijesti iz javne nabave možete vidjeti na: https://arhiva.scri.uniri.hr/javna-nabava.html


ZAKONSKE OBAVEZE:

Javna nadmetanja Studentskog centra Rijeka u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

OBAVIJESTI


Plan nabave za 2021. godinu, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2021. godinu, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 


Plan nabave za 2020. godinu, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2020. godinu, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Plan nabave za 2019. godinu (.pdf)

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/