Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

„Korisnikom“ se smatra svaka osoba koja pristupa i/ili koristi internetsku stranicu Studentskog centra Rijeka (dalje u tekstu: Korisnik).

„Internetska stranica“ označava kolekciju internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i ostalih resursa kojima se pristupa preko internetske domene koju je registrirao Studentski centar Rijeka i time stekao pravo koristiti takvu internetsku domenu. 

„Uvjeti korištenja“ označavaju ove Uvjete korištenja te sve njegove buduće izmjene i dopune.

Internetska stranica namijenjena je olakšavanju pristupa Korisniku informacijama o radu Studentskog centra Rijeka. Naš je cilj da su te informacije što točnije, ažuriranije i cjelovitije. Ako nas obavijestite o pogreškama poduzet ćemo sve potrebne korake da se one što prije isprave.

Korištenjem internetske stranice Studentskog centra Rijeka smatra se da je Korisnik u svakom trenutku upoznat s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća. Studentski centar Rijeka zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja internetske stranice bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

 • mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),
 • izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na internetsku stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),
 • onemogućiti pristup i/ili korištenje internetske stranice drugim Korisnicima,
 • neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje bez prethodno pisanog odobrenja Studentskog centra Rijeka.

Studentski centar Rijeka će uložiti razumne napore da održi internetsku stranicu te internetske resurse koji se nalaze na internetskoj stranici potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije i sadržaji budu točni, potpuni, precizne i pouzdani. Bez obzira na prethodno navedeno, Studentski centar Rijeka neće odgovarati Korisniku za nefunkcionalnost internetske stranice te ne jamči da su internetski resursi (HTML dokumenti, multimedijski sadržaji, podaci i ostali resursi) koji se nalaze na internetskoj stranici u svakom trenutku u potpunosti točni, cjeloviti, precizni, pouzdani i funkcionalni te s tim u vezi ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisniku.

Studentski centar Rijeka zadržava pravo promjene bilo kojih internetskih resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na internetskoj stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika.

Studentski centar Rijeka ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom internetske stranice.

Također, Studentski centar Rijeka ne može zajamčiti pouzdanost i ažuriranost informacija koje potječu iz vanjskih izvora i nalaze se na internetskoj stranici. Informacije na internetskoj stranici mogu sadržavati poveznice na internetske stranice koje su izvan nadzora Studentskog centra Rijeka i za koje ne može prihvatiti odgovornost.

Sadržaji objavljeni na internetskoj stranici mogu sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja i rada Studentskog centra Rijeka, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost, kao što su “će biti”, “planirano”, “očekivanja”, “predviđanja” i slično, odnosno po izjavama o planovima ili namjerama. Takve izjave predstavljaju trenutne stavove Studentskog centra Rijeka o budućim događajima ili uslugama i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Studentskog centra Rijeka budu znatno drugačija od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima Studentski centar Rijeka ne može zajamčiti da njegova usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. Studentski centar Rijeka ne prihvaća odgovornost u slučaju otežanog prijenosa podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog Korisnikova mrežnog preglednika. Studentski centar Rijeka će u slučaju ukazivanja pogreške pokušati istu što prije ispraviti.

Dopušteno je stavljati poveznicu internetske stranice na druge stranice.

Svaki Korisnik je dužan obavijestiti Studentski centar Rijeka o svakoj zlouporabi internetske stranice ili resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i ostalih resursa) koji su dostupni putem internetske stranice.

Svi sadržaji, materijali te ostali internetski resursi objavljeni na internetskoj stranici vlasništvo su Studentskog centra Rijeka i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

Na odnose između Studentskog centra Rijeka i Korisnika, a u svezi korištenja internetske stranice primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Korisnik i Studentski centar Rijeka će svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Rijeci.

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 9.4.2020. godine.

 

NAPOMENA ZA KORISNIKE:

Odabirom opcije „Registriraj se“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Studentski centar Rijeka prikuplja, obrađuje, koristi podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao prilikom registracije u INFO SC.  
Ovime dajem izričitu privolu Studentskom centru Rijeka da može poduzimati radnje vezane za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu slanja newslettera, obavijesti vezanih uz prehranu, slobodno vrijeme studenata i sl.  
Odabirom opcije „Registriraj se“, potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o sljedećem:

 • suglasnost dajem dobrovoljno
 • da sam informiran o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni
 • suglasnost mogu opozvati te Studentski centar Rijeka nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana
 • opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva
 • ova privola vrijedi do opoziva

 

Želite li uvijek biti informirani? Onda se registrirajte se na INFO SC.

Među prvima saznajte sve o:

 • ponudama novih menia,
 • događanjima i aktivnostima vezanih uz organizaciju slobodnog vremena studenata
 • novostima vezanim uz rad studenata (Student servis),
 • novostima u djelatnosti smještaja
 • ostale korisne informacije vezane uz rad Studentskog centra Rijeka

 

Jednostavno unesite svoje ime i e-mail adresu te u svakom trenutku dobivajte aktualne novosti vezane uz rad Studentskog centra Rijeka. Ako vam se newsletter više ne sviđa ili Vam dosadi primati obavijesti, u svakom trenutku možete opozvati svoju suglasnost.

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo