Smještaj Erasmus studenata


Za Erasmus studente na raspolaganju su jednokrevetne sobe i jednokrevetni apartmani u Studentskom naselju Trsat i dvokrevetne sobe u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić. Više informacijama možete vidjeti u korisnim brošurama koje su pripremljene za Erasmus studente:

Studentsko naselje Trsat- Ponuda smještaja za erasmus studente (.pdf)

Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić - Ponuda smještaja za erasmus studente (.pdf)