Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Javna nabava

VAŽNA OBAVIJEST!!!! 
Sve starije obavijesti iz javne nabave možete vidjeti na: https://arhiva.scri.uniri.hr/javna-nabava.html


ZAKONSKE OBAVEZE:

Na službenim internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , od 01.01.2024. nova platforma na https://eojn.hr/) , između ostalog dostupni su:

  • Postupci javne nabave Studentskog centra Rijeka
  • Plan nabave i sve njegove kasnije promjene
  • Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene
  • Izvješća o provedenim prethodnim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016 su:

  1. a) za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):
  • TRGOVINA DRAMALJ d.o.o. za trgovinu i usluge, Vinodolska 20, Crikvenica, OIB: 15118782876;
  • ADRIA DREAM d.o.o. za trgovinu i usluge, Vinodolska 20, Crikvenica, OIB: 74129782744;
  • B. F. & G. M. d. o. o. za usluge i trgovinu, Meja - Gaj bb, Hreljin (Grad Bakar), OIB: 33658223644.
  1. b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave): Nema.

OBAVIJESTI


Plan nabave za 2023. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2023. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 


Plan nabave za 2022. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2022. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 


Plan nabave za 2021. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2021. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 


Plan nabave za 2020. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2020. godinu i sve njegove kasnije promjene, dostupan je na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Plan nabave za 2019. godinu (.pdf)

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


 
DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo