Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Slobodno vrijeme

SLOBODNO VRIJEME


Jedna od djelatnosti Studentskog centra Rijeka jest organizacija slobodnog vremena studenata, a u okviru koje pratimo želje i potrebe studenata Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci.  

Naše slobodne aktivnosti su na dobrovoljnoj bazi, a ponuđeni programi su društveno – kulturnog, zabavnog, znanstvenog, sportskog, ali i ekološkog karaktera.
U nekim aktivnostima osim studenata mogućnost sudjelovanja imaju i svi djelatnici Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci.Neke aktivnosti su tradicionalne kao što je sadnja stabala na Kampusu, a osobito smo ponosni i na šetnje odnosno jednodnevne izlete kroz koje nastojimo promovirati studentima prirodne ljepote Rijeke i okolice.

 Plan i program događanja kreiraju se semestralno za svaku akademsku godinu (zimski i ljetni semestar), a aktivnosti objavljujemo na našim društvenim mrežama i na portalu Svjetionik. Pratite nas i priključite nam se!

 Slobodno vrijeme je vrlo važna sastavnica u životu mladih. To je vrijeme pogodno za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, suradnje, kreativnog izražavanja. Na tom tragu, Studentski centar Rijeka posljednjih godina dosta je uložio i nastavlja u tom ritmu, a sve kako bi svima omogućio da razviju „prostor“ - svojih vrijednosti.

Imaš ideju ili pitanje?
Piši nam!

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo