Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Zaposlenje

Zaposlenje u SCRI

 

Zapošljavanje radnika u Studentskom centru Rijeka

(pojmovi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod)
 
Studentski centar Rijeka je neprofitna ustanova osnovana od strane Sveučilišta u Rijeci. Radnici Studentskog centra Rijeka nisu državni namještenici ili službenici i plaću ne primaju iz proračuna. Studentski centar Rijeka ostvaruje sredstva za rad prodajući obroke i pružajući usluge smještaja i posredovanja u zapošljavanju studentima. Radni odnosi regulirani su Zakonom o radu i internim aktima. U Studentskom centru Rijeka zaposleno je oko 80 % kadrova u ugostiteljstvu (kuhari, pomoćna radna snaga u kuhinji), čišćenju objekata i održavanju (električari, strojari). Manji broj radnika radi u upravi, računovodstvu, općim službama, recepciji i Student servisu. Ukoliko želite raditi u Studentskom centru Rijeka predlažemo Vam da svoj životopis i ambicije dostavite emailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ukoliko već radite u Studentskom centru Rijeka, a želite promijeniti radno mjesto također predlažemo da nam svoj životopis i ambicije dostavite emailom. Kod idućeg zapošljavanja razmotriti ćemo sve zamolbe sa kvalifikacijom koja je potrebna za neko radno mjesto. Odluku o zapošljavanju donosi ravnatelj prema preporuci voditelja.

Prijaviti se mogu osobe koje su zainteresirane za potencijalno zapošljavanje na nekim od sljedećih poslova:

  • poslovi u ugostiteljstvu i to posebno za:
    • pomoćne radnike/radnike na raznim mjestima (za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe sa osnovnom školom, srednjom školom i visokom kvalifikacijom), pomoćne kuhare/kuhare, ugostiteljske radnike na posluživanju/konobare- blagajnike
  • u službi održavanja visoka ili srednja stručna sprema tehničkog smjera - inženjer/ mag. inženjer, vodoinstalater, bravar; iznimno su moguće i druge struke i znanja za ostale poslove u održavanju.
  • na uredskim (administrativnim) poslovima i poslovima na recepciji  magistar/magistra ekonomije ili magistar/magistra prava; visoka i viša stručna sprema ekonomskog ili drugog smjera s iskustvom od najmanje 5 godina u struci, a naročito na poslovima komercijale, nabave i hotelijerstva.
  • na poslovima financija visoka stručna sprema smjera ekonomije i bankarstva.
  • u službama kontrole i sigurnosti na radu visoka stručna sprema smjerovi sanitarnog inženjerstva, nutricionizma, zaštite okoliša, analize zdravstvene ispravnosti, sigurnosti na radu, zaštite od požara, kontrole kvalitete.
  • na poslovima organizacije slobodnog vremena studenata traži se visoka stručna sprema humanističkog studija.

 

Radnici na dopunskom radu mogu imati stručnu spremu koja nije propisana za radno mjesto ukoliko imaju odgovarajuće iskustvo na tim poslovima.

Za posao na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)  mogu se prijaviti i zainteresirani umirovljenici strojarske, tehničke, građevinske, ugostiteljske, ekonomske, pravne i druge struke koji su za vrijeme aktivnog radnog staža radili u navedenoj struci.

Svi poslovi se obavljaju uglavnom u dvije smjene, radnim danom, subotom i nedjeljom.
 
Sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)  svim zainteresiranim braniteljima, kao i svim osobama navedenim u prethodnim člancima, a koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju te koje se u životopisu na to pravo pozivaju, prilikom zapošljavanja u Studentskom centru Rijeka navedena okolnost uzet će se u obzir prilikom razmatranja životopisa. Navedeno se odnosi i na interno zapošljavanje. Ukoliko želite raditi u Studentskom centru Rijeka predlažemo Vam da svoj životopis i ambicije dostavite emailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Svi zahtjevi će se obraditi, a kandidati pozvani na razgovor i test koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Potencijalni radnici mogu biti upućeni na liječnički pregled doktoru medicine rada.

Ukoliko u roku od godine dana ne bude novih zapošljavanja životopisi se eventualno dostavljenom dokumentacijom vraćaju na upit potencijalnim kandidatima ili se uništavaju.

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo