Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Studentski projekti

STUDENTSKI PROJEKTI


OBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dokumenti:

Popis dokumenata:

 1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava od 21.12.2022. godine (.pdf) Napomena: Ispravak pod rednim brojem 9. u odluci: dio koji glasi „39.125,00 kn“ treba glasiti „42.171,00 kn“, a dio koji glasi „5.192,78 €“ treba glasiti „5.597,05 €“.
 2. Odluka o načinu isplate financijskih sredstava (.pdf)
 3. Opisno izvješće (.doc)
 4. Financijsko izvješće (.xls)
 5. Zahtjev za isplatu preostalog dijela sredstava (.xls)
 6. Obrazac za prenamjenu sredstava (.docx)
 7. Obrazac popisa studenata sudionika projekta (.docx)
 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA KULTURNE, SPORTSKE, ZNANSTVENE I EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU ISKLJUČIVO NAMIJENJENE STUDENTIMA.

 

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18, 16/20 dalje u tekstu: Zakon), Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova objavljuje dana 10.10.2022. godine Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima.

 

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i to najkasnije 5 dana prije isteka Poziva ili na broj telefona 099-529-4293.

 

Popis dokumenata:

 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/18, 16/20 (.pdf)
 2. Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima od 10.10.2022. (.pdf)
 3. Odluka o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti (.pdf)
 4. Upute za prijavitelje – Popis dokumenata koji se moraju dostaviti (.pdf)
 5. Obrazac A za prijavu projekta (.doc)
 6. Obrazac B – Izjava o nekažnjavanju za studentsku udrugu (.docx)
 7. Troškovnik projekta – Obrazac C (.xls) Napomena: Ispravak u zaglavlju obrasca dio koji glasi „(objavljen 06.10.2022.)“ treba glasiti „(objavljen 10.10.2022.)“ 
 8. Popis dokumenata – Za studente pojedince i grupe studenata (.pdf)
 9. Popis dokumenata – Za studentske udruge i druge studentske organizacije (.pdf)
 10. Popis dokumenata – Za studentske zborove (.pdf)
 11. Suglasnost čelnika sastavnice (dekana/pročelnika) ili predsjednika studentskog zbora (.docx)
 12. Tumačenje Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka - vezano za porezni status financiranja projekta za kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti studenata odnosno iznosa koji bi se u slučaju odobravanja financijskih sredstava uplatio za projekt koji je prijavila fizička osoba – student pojedinac (.pdf)
DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo