Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

FAQPitanja i odgovori

Gdje se nalazi Studentski centar Rijeka?
Uprava Studentskog centra Rijeka nalazi se u ulici Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka, Hrvatska. Adrese objekata prehrane možete vidjeti pod "Prehrana".
Kako mogu pratiti novosti Studentskog centra Rijeka?

Novosti Studentskog centra Rijeka možete pratiti na Facebook stranicama Studentskog centra, web aplikaciji ili mobilnoj aplikaciji (android, iOS) te portalu Svjetionik.

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo