Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

Naputak za useljenje u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka


Poštovani studenti,

u nastavku možete vidjeti dokument Naputak za useljenje, šifre studenata po naseljima, Izjavu COVID-19 koju su studenti (uz druge dokumente) dužni donijeti na useljenje te primjere ispunjene uplatnice za uplatu prve stanarine.

 1. Naputak za useljenje
 2. Izjava COVID-19
 3. Šifre studenata – oba naselja (po abecedi)
 4. Primjer ispunjene uplatnice SN I.G.K.
 5. Primjer ispunjene uplatnice SN Trsat

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. – KONAČNA RANG LISTA

 

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. – KONAČNA RANG LISTA

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.

 

 1. Konačna lista - svi studenti po bodovima
 2. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u SN Trsat
 3. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u SN I.G.K.
 4. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Učeničkom domu Lovran
 5. Odluka konačna rang lista
 6. Prosjeci po učilištima – konačna rang lista

 

NAPOMENA: Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova i nalaze se ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

 

Molimo sve studente koji su ostvarili pravo na smještaj da OBAVEZNO pročitaju Obavijest studentima uz konačnu rang listu.

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. – PRIVREMENA RANG LISTA

 

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da postoji mogućnost da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

 

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

S obzirom da se radi o privremenoj rang listi, upozoravamo studente da postoji mogućnost da nakon proteka roka za prigovore odnosno nakon kreiranja konačne rang liste, padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

Konačna rang lista objaviti će se krajem kolovoza.

 

Prilozi:

VAŽNA OBAVIJEST: Odluka MZO o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine (KLASA 602-01/20-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0005). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka MZO o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine

 

Ovim putem obavještavamo studente da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u skladu s navedenom Odlukom u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine studentima:

 1. kojima je u akademskoj godini 2020./2021. u natječajnom postupku ili na temelju posebnih odluka Ministarstva dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima
 2. koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i
 3. koji mogu studentskom centru dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Sukladno navedenom, molimo studente koji zadovoljavaju navedene uvjete da Studentskom centru Rijeka dostave dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu  označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

 1. Izjavu,
 2. fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište,
 3. uvjerenje o prebivalištu studenta te
 4. druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje.

 

Napomena: Na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

Navedeno je potrebno dostaviti do 11.7.2021. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19), Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.

 

Mole se studenti da sve upite vezano za Natječaj upute na mail adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili na brojeve telefona : 099/492 5801 i 099/529 4403 (radnim danima u vremenu od 9-15 sati).

 

Popis dokumenata:

1.   Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
2.   Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.
3.   Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova
4.   E-molba

mole se studenti da ispune jedan od sljedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja je upisuje (brucoši ispunjavaju B i F) :

5.   Obrazac B
6.   Obrazac C
7.   Obrazac D
8.   Obrazac E
9.   Obrazac F
10. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja
11. Popis dokumenata
12. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
13. Popis područnih jedinica za podizanje potvrda – broj dana sudjelovanja u borbenom sektoru
14. Datumi zadnjeg dana rada referada svih fakulteta
15. Obavijest studentima iz potresom pogođenih područja

Obavijest

 

Dragi studenti,

Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. biti će raspisan i objavljen 30.06.2021. godine, od istog datuma kreću i prijave.

Stoga Vas molimo da pratite našu web stranicu i sačekate objavu Natječaja i sve druge dokumentacije, obrazaca i uputa. U objavi će pisati koje dokumente je potrebno dostaviti.

 

Bodovanje studenata vrši se na temelju kriterija utvrđenih u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

DRUŠTVENE MREŽE