Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

Obavijest student servisa o pristupu web servisu

Poštovani studenti,

od 1.siječnja 2023. godine pristup web servisu neće više biti na postojećoj web adresi već se istome pristupati putem sljedeće poveznice: https://kampusws.scri.hr:8443/sc/12/login/aai. U novi sustav spajate se putem vašeg AAI@EduHr korisničkog imena i lozinke koje ste dobili na vašem matičnom fakultetu. Ti podaci su u obliku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili slično. U slučaju bilo kakvih poteškoća možete nas kontaktirati. Molim vas za razumijevanje.

 

OBAVIJESTI STUDENT SERVISA ZA STUDENTE I POSLODAVCE

 

 • Poštovani studenti, ovim vas putem obavještavamo da će prva isplata u mjesecu siječnju 2023. godine biti 05. siječnja 2023. godine zbog prelaska kune na euro i ažuriranja programskog rješenja.

  Mogući su i povremeni prekidi i poteškoće u radu. Molimo vas za razumijevanje.

 

 • Poštovani poslodavci, zbog prelaska kune na euro i ažuriranja programskog rješenja, račune za odrađene poslove u mjesecu prosincu 2022. godine zaključno ćete moći dobiti do 13. siječnja 2023. godine.

  Poslije tog datuma, računi za prosinac 2022. godine neće biti moguće izdati. Molimo vas za razumijevanje.

Platforma Ambassador

 

Želiš saznati informaciju o životu i studiju na Sveučilištu u Rijeci?
Javi se našim ambasadorima putem TAP sustava za komunikaciju!

Platforma Ambassador omogućuje ti da se direktno povežeš sa studentima koji studiraju na našem Sveučilištu te da iz 'prve ruke' saznaš o aktivnostima Sveučilišta, o njegovim fakultetima te nastavnim programima. Putem platforme možeš sudjelovati u individualnim i/ili grupnim razgovorima. Također, platformu mogu koristiti i sadašnji studenti.

Korištenjem modernog i nekonvencionalnog načina komunikacije putem Platforme Ambassador, Sveučilište u Rijeci Korištenjem modernog i nekonvencionalnog načina komunikacije putem Platforme Ambassador, Sveučilište u Rijeci želi stvoriti još bolju vezu s budućim/sadašnjim studentima te otvoriti prostor za razgovor iz perspektive samog studenta.

Baci oko na aplikaciju.

VAŽNA OBAVIJEST: Pokriće troškova stanovanja u studentskim domovima studentima čiji su domovi stradali u potresu

 

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022. / 2023. (KLASA 602-01/22-03/00090, URBROJ: 533-04-22-0001).

Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022. / 2023.

 

U skladu s navedenom Odlukom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u potpunosti će snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2022./2023. studentima:

 • koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022. /2023.
 • koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i
 • koji mogu studentskom centru ili učeničkom domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Sukladno navedenom, molimo studente koji zadovoljavaju navedene uvjete da nam dostave dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu  označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

 • Izjavu
 • Fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište
 • Uvjerenje o prebivalištu studenta te
 • Druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje: odluke, potvrde, rješenja itd.

 

Napomena: Na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo

Navedeno je potrebno dostaviti do 9. listopada 2022. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studenti koji će pravo na subvencionirano stanovanje ostvariti naknadno (po listi čekanja), moći će naknadno pristupiti dokazivanju da im je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo i to dostavom dokumenata navedenih u tekstu iznad.

Naputak za useljenje u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka

 

Poštovani studenti,

 

u nastavku možete vidjeti dokument Naputak za useljenje, šifre studenata po naseljima te primjere ispunjene uplatnice za uplatu prve stanarine.

 

Napomena za studente kojima je odobrena zamjena: studenti kojima smo odobrili zamjenu svoju šifru mogu pronaći pod naselje na koje su ostvarili pravo temeljem konačne rang liste (a ne pod naselje na koje su ostvarili pravo temeljem odobrene zamjene).

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2022./2023. – KONAČNA RANG LISTA

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2022./2023. Molimo sve studente koji su ostvarili pravo na smještaj da obavezno pročitaju Obavijest studentima uz konačnu rang listu.

 

 

Informacije i obavijesti vezane za datume i rokove useljenja te uplatu prve stanarine bit će objavljene dana 26.08.2022. godine na web stranici Studentskog centra Rijeka pod Obavijesti u dokumentu Naputak za useljenje.

 

NAPOMENA: Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova i nalaze se ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2022./2023. – PRIVREMENA RANG LISTA

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da postoji mogućnost da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

 

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

S obzirom da se radi o privremenoj rang listi, upozoravamo studente da postoji mogućnost da nakon proteka roka za prigovore odnosno nakon kreiranja konačne rang liste, padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

 

Konačna rang lista objaviti će se krajem kolovoza.

 

Prilozi:

-          Studenti koji nisu ostvarili pravo (.pdf)

-          Studenti koji su ostvarili pravo na studentski dom (.pdf)

-          Privremena rang lista po abecednom redu (.pdf)

-          Studenti koji su ostvarili pravo na učenički dom (.pdf)

-          Izvještaj prosjeka po učilištima (.pdf)

-          Studenti koji nisu ispunili e-molbu odnosno istu nisu poslali (.pdf)

 

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo