Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Informiranje

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Vesna Pilepić, voditeljica Ureda ravnatelja

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Rijeka može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište u Rijeci  STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Službenik za informiranje
Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., faksom na broj: 051 584 534, telefonom na broj: 051 584 509.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Studentski centar Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).


DOKUMENTI

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.g. (.csv)


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g. (.csv)


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g. (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g. (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g. (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g. (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g. (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g. (.csv)

Upravno vijeće


Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka ima pet članova. Predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća kao predstavnike osnivača imenuje Senat, jednog člana ministar nadležan za visoko obrazovanje i znanost, jednog člana kao predstavnika studenata Studentski zbor i jednog člana kao predstavnika zaposlenika radničko vijeće Studentskog centra Rijeka.

Članovi Upravnog vijeća Studentskog centra Rijeka:

  1. Prof. dr. sc. Alen Jugović, predsjednik – predstavnik Sveučilišta u Rijeci
  2. Prof. dr. sc. Marta Žuvić – predstavnica Sveučilišta u Rijeci
  3. Ivona Filipović – predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja
  4. Ines Gedini – predstavnica zaposlenika
  5. Lana Par – predstavnica studenata


Sukladno odredbama članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, Studentski centar Rijeka objavljuje za  javnost informacije o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad.

 

Građani i pravne osobe zainteresirani za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća SC Rijeka trebaju pisanim putem/e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostaviti

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA

najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

 

Predsjednik Upravnog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda u radu sjednice.

Osobe koje dobiju dopuštenje za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

 

U slučaju većeg broja prijavljenih predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

 ZAPISNICI UPRAVNOG VIJEĆA

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo