Studentski centar Rijeka

Ulica Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Dokumenti

DOKUMENTI STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI INTERNI AKTI I DOKUMENTI
RAZNO
IZVJEŠĆA SCRI
DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo