Smještaj Studentskog centra Rijeka

0
Broj studentskih naselja
0
SN Trsat
0
Sn Ivan Goran Kovačić

Smještaj

Studentski centar Rijeka nudi smještaj u dva studentska naselja i to u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić i Studentskom naselju Trsat.
 
Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na zapadu Rijeke na adresi Franje Čandeka 4. Sastoji se od 5 objekata smještaja te nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim studentskim sobama te dvokrevetnim profesorskim apartmanima.
 
Studentsko naselje Trsat smješteno je na istoku Rijeke na adresi Radmile Matejčić 5. Naselje je otvoreno 2016. godine, a sastoji se od tri paviljona. U Studentskom naselju Trsat smještaj se nudi u jednokrevetnim i dvokrevetnim studentskim sobama te jednokrevetnim profesorskim apartmanima.


Studentski centar Rijeka studentima nudi sljedeće vrste smještaja:

  • subvencionirano stanovanje za studente koji imaju pravo na subvencionirano stanovanje i kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira troškove smještaja;
  • nesubvencionirano stanovanje za Erasmus studente te druge studente goste Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci. Ovim studentima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne sufinancira troškove smještaja.

 
Osim studentima, Studentski centar Rijeka pruža uslugu smještaja profesorima i ostalom nastavnom osoblju i drugim gostima Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci.

 

Tijekom ljeta, odnosno u periodu od 15. srpnja do 1. rujna, pravo na subvencionirano stanovanje imaju samo studenti iz članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje. Svi drugi studenti pravo na subvencionirano stanovanje mogu koristiti u periodu od 1. rujna do 15. srpnja.

 

Ljeti, odnosno u periodu od 15. srpnja do 1. rujna slobodni kapaciteti objekata smještaja na raspolaganju su za polaznike ljetnih škola, seminara, različitih vrsta edukacija i drugih događanja u organizaciji Sveučilišta ili Veleučilišta u Rijeci. Ukoliko za to postoje mogućnosti, određeni broj kreveta na raspolaganju je za vanjske goste – turiste.

 
VAŽNA NAPOMENA: U Studentskom naselju Trsat smještaj se nudi isključivo osobama koje dolaze kao gosti Sveučilišta u Rijeci / sastavnica Sveučilišta u Rijeci te njihov boravak ne predstavlja ekonomsku aktivnost (komercijalizaciju) već je isti povezan sa djelatnostima Sveučilišta u Rijeci / sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Smještaj u Studentskom naselju Trsat organiziran je u skladu sa projektom „Studentski smještaj na kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)“.


KORISNA BROŠURA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA: Sve o opcijama studentskog smještaja za studente Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci možete pročitati u našoj brošuri.

DOKUMENTI