Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. – KONAČNA RANG LISTA

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.

 

  1. Konačna lista - svi studenti po bodovima
  2. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u SN Trsat
  3. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u SN I.G.K.
  4. Konačna lista – studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Učeničkom domu Lovran
  5. Odluka konačna rang lista
  6. Prosjeci po učilištima – konačna rang lista

 

NAPOMENA: Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova i nalaze se ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

 

Molimo sve studente koji su ostvarili pravo na smještaj da OBAVEZNO pročitaju Obavijest studentima uz konačnu rang listu.

 


 

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022. – PRIVREMENA RANG LISTA

 

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da postoji mogućnost da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

 

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

S obzirom da se radi o privremenoj rang listi, upozoravamo studente da postoji mogućnost da nakon proteka roka za prigovore odnosno nakon kreiranja konačne rang liste, padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

Konačna rang lista objaviti će se krajem kolovoza.

 

Prilozi:

 


 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19), Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.

 

Mole se studenti da sve upite vezano za Natječaj upute na mail adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili na brojeve telefona : 099/492 5801 i 099/529 4403 (radnim danima u vremenu od 9-15 sati).

 

Popis dokumenata:

1.   Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
2.   Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2021./2022.
3.   Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova
4.   E-molba

 mole se studenti da ispune jedan od sljedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja je upisuje (brucoši ispunjavaju B i F) :

5.   Obrazac B
6.   Obrazac C
7.   Obrazac D
8.   Obrazac E
9.   Obrazac F
10. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja
11. Popis dokumenata
12. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
13. Popis područnih jedinica za podizanje potvrda – broj dana sudjelovanja u borbenom sektoru
14. Datumi zadnjeg dana rada referada svih fakulteta
15. Obavijest studentima iz potresom pogođenih područja

 


 
Za svaku akademsku godinu na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka objavljuje se „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“.

 

Natječaj se uobičajeno raspisuje krajem lipnja ili početkom srpnja. Isti se sa svom potrebnom dokumentacijom objavljuje na oglasnim pločama i na web stranici Studentskog centra Rijeka pod Obavijesti. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja i bodovanja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje i objavljuje privremenu rang listu. Ista se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

 

Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

 

Bodovanje studenata vrši se na temelju kriterija utvrđenih u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji možete preuzeti ovdje. U slučaju pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte slanjem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Raspored studenata po naseljima

 

Raspored studenata po naseljima vrši Studentski centar Rijeka. Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

Rang lista čekanja za domski smještaj

 

Studenti koji nisu imali dovoljan broj bodova da bi ostvarili pravo na subvencionirani stanovanje ostaju na rang listi čekanja te se pozivaju na useljenje nakon što student koji je ostvario pravo na subvencionirano stanovanje isto odbije koristiti, odnosno ukoliko isti ne useli do krajnjeg roka za useljenje ili iseli iz objekta smještaja. Studenti se sa liste čekanja pozivaju na useljenje isključivo s obzirom na broj bodova koji su ostvarili u Natječaju. Pritom se prvi na useljenje zove student koji ima najviše bodova od svih studenata na rang listi čekanja.

 

Studenti se zovu na useljenje u ono studentsko naselje u kojem u trenutku kada su došli na red za useljenje ima slobodnih kreveta. Ukoliko student nakon poziva sa rang liste čekanja odbije useliti u dom, ili ne izvrši useljenje ili se uopće ne izjasni o svojoj namjeri useljenja, smatrati će da isti odbija domski smještaj. 

 

Do poziva na useljenje u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, studenti unajmljuju privatne stanove u čemu im Studentski centar pomaže aktivnostima besplatnog oglašavanja na Facebook stranici Privatni smještaj – Studentski centar Rijeka.


DOKUMENTI: