Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje

Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19), Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2022./2023.

 

Mole se studenti da sve upite vezano za Natječaj upute na mail adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili od ponedjeljka 04. srpnja 2022. g. na brojeve telefona : 099/492 5801 i 099/529 4403 (radnim danima u vremenu od 9-15 sati).

Popis dokumenata:

1.  Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/19)
2.  Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2022./2023.
3.  Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova
4.   E-molba

mole se studenti da ispune jedan od sljedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje (brucoši ispunjavaju B i F) :

5.  Obrazac B
6.  Obrazac C
7.  Obrazac D
8.  Obrazac E
9.  Obrazac F
10. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja
11. Popis dokumenata
12. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
13. Popis područnih jedinica za podizanje potvrda – broj dana sudjelovanja u borbenom sektoru
14. Pravilnik o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja

 

 


Za svaku akademsku godinu na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka objavljuje se „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“.

 

Natječaj se uobičajeno raspisuje krajem lipnja ili početkom srpnja. Isti se sa svom potrebnom dokumentacijom objavljuje na oglasnim pločama i na web stranici Studentskog centra Rijeka pod Obavijesti. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja i bodovanja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje i objavljuje privremenu rang listu. Ista se objavljuje na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

 

Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

 

Bodovanje studenata vrši se na temelju kriterija utvrđenih u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji možete preuzeti ovdje. U slučaju pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte slanjem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Raspored studenata po naseljima

 

Raspored studenata po naseljima vrši Studentski centar Rijeka. Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

Rang lista čekanja za domski smještaj

 

Studenti koji nisu imali dovoljan broj bodova da bi ostvarili pravo na subvencionirani stanovanje ostaju na rang listi čekanja te se pozivaju na useljenje nakon što student koji je ostvario pravo na subvencionirano stanovanje isto odbije koristiti, odnosno ukoliko isti ne useli do krajnjeg roka za useljenje ili iseli iz objekta smještaja. Studenti se sa liste čekanja pozivaju na useljenje isključivo s obzirom na broj bodova koji su ostvarili u Natječaju. Pritom se prvi na useljenje zove student koji ima najviše bodova od svih studenata na rang listi čekanja.

 

Studenti se zovu na useljenje u ono studentsko naselje u kojem u trenutku kada su došli na red za useljenje ima slobodnih kreveta. Ukoliko student nakon poziva sa rang liste čekanja odbije useliti u dom, ili ne izvrši useljenje ili se uopće ne izjasni o svojoj namjeri useljenja, smatrati će da isti odbija domski smještaj. 

 

Do poziva na useljenje u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, studenti unajmljuju privatne stanove u čemu im Studentski centar pomaže aktivnostima besplatnog oglašavanja na Facebook stranici Privatni smještaj – Studentski centar Rijeka.


DOKUMENTI:

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo