DOMSKI SMJEŠTAJ: OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

 

Poštovani studenti,

 

ovdje možete vidjeti mjere i preporuke koje se provode u objektima Studentskog centra Rijeka. Vezano za useljenje napominjemo sljedeće:

 

  1. Useliti može samo onaj student koji Izvajvom potvrđuje da: nema propisanu mjeru samoizolacije te je upoznat sa svim odredbama propisanim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20); nije bio u kontaktu sa osobom koja boluje od bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19; nema simptome bolesti uzrokovane novim koronavirusom (najčešći simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima); poznaje i poštuje propisane preventivne mjere zaštite od COVIDa-19.

 

  1. Prije ulaska na recepciju, djelatnik Studentskog centra svakom korisniku mjeriti će tjelesnu temperaturu. Studenti koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2°C ili više) neće moći uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

  1. Pri useljenju svi korisnici smještaja dužni su održavati minimalan fizički razmak od te nositi zaštitnu masku.

 

  1. Student koji na useljenje nije donio sve obavezne dokumente navedene u Naputku za useljenje (Liječničku potvrdu koja dokazuje da student/ica nema zdravstvenih kontraindikacija za smještaj u studentski dom, potpisanu Izjavu, dvije osobne fotografije dimenzija 3 × 3,5 cm; dokaz o izvršenoj uplati prve naknade za smještaj i važeću osobnu iskaznicu-na uvid) neće moći  uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

  1. Student koji nema povišenu tjelesnu temperaturu te je na useljenje donio sve dokumente navedene u Naputku za useljenje, potpisuje ugovor, osoblju Studentskog centra predaje dokumentaciju te preuzima ključeve (i karticu), domsku iskaznicu te Potvrdu o prijemu inventara i opreme.

 

  1. Korisnik smještaja sam pregledava sobu te zaduženi inventar i opremu. Isti zadužuje inventar i opremu za stanovanje koju čini nepokretni i pokretni dio specificiran u „Potvrdi o prijemu inventara i opreme.“ Nakon što je utvrdio da su navedeni inventar i oprema u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema koji su navedeni u Potvrdi o prijemu inventara i opreme, Korisnik smještaja potpisuje Potvrdu o prijemu inventara i opreme te istu u roku od 5 dana od dana useljenja predaje odgovornoj osobi na recepciji. Ukoliko korisnik smještaja Centru u roku od 5 dana od useljenja ne vrati potpisanu Potvrdu o prijemu inventara i opreme, smatrati će se da je Korisnik smještaja zaprimio inventar i opremu u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema. Molimo Vas dobro pregledajte sobe, sobni inventar i opremu. Ukoliko nešto nedostaje ili postoji primjedba, isto se obavezno upisuje na Potvrdu.

 

  1. S ciljem prevencije zaraze i širenja coronavirusa, Studentski centar Rijeka donio odluku o zabrani ulaska osoba koje nisu korisnici smještaja u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, odnosno posjete svim korisnicima smještaja su zabranjene. Molimo Vas da budete odgovorni i da poštujete navedenu zabranu. Ista jednako vrijedi i za period useljenja što znači da Vaši roditelji, prijatelji, poznanici itd. ne smiju ulaziti u objekt smještaja kako bi Vam pomogli nositi stvari i dr. U slučaju nepoštivanja mjere, korisnik smještaja odgovara disciplinski, a moguć je i gubitak prava na smještaj.

 

  1. Molimo korisnike smještaja da pročitaju Pravilnik o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka koji će im biti dostavljen putem poruke elektroničke pošte.

 

  1. Molimo studente da detaljno pročitaju OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19) U OBJEKTIMA I PROSTORIMA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA. Napominje se da Studentski centar Rijeka neće tolerirati ponašanje koje je u suprotnosti sa propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19, a osobe koje ne poštuju mjere neće moći koristiti usluge Studentskog centra Rijeka.

 

  1. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju. Samoizolacija je mjera prevencije od coronavirusa, a koju epidemiolog propisuje osobama koji su se vratili iz područja zahvaćenih coronavirusom ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom.