Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

Prijava boravišta za studente u Studentskom centru Rijeka

 

Obavještavamo da će se prijave boravišta za studente, osim na uobičajenoj lokaciji šaltera Polocijske uprave primorsko-goranske (na adresi Žrtava Fašizma 3, Rijeka), od utorka, 3. listopada 2023. godine, moći obaviti na lokaciji Ulica Radmile Matječić 5, Rijeka, UNIRI, Studentski centar Rijeka. 

 

Svi studenti Sveučilišta u Rijeci i Veleučilišta u Rijeci imaju mogućnost 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗼𝗿𝗮𝘃𝗶š𝘁𝗮 𝘂 𝗦𝗡 𝗧𝗿𝘀𝗮𝘁, u prizemlju zgrade Studentskog centra – Restoran Kampus (u sklopu recepcije). Prijava je moguća svakog radnog dana od 08:00 do 14:30 sati. 

 

Na lokaciji će studentima biti omogućeno isključivo podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom.

 

Podsjećamo da su studenti zahtjevu za prijavu boravišta, ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine u kojoj će prijaviti boravište, dužni priložiti ovjerenu od za to strane nadležnog tijela izjavu stanodavca ili ovjereni ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem ili stanodavac suglasnost može dati neposredno pred službenom osobom. Potičemo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu da digitalnim putem potpišu suglasnot za prijavu boravišta, korištenjem sustava eGrađani.

 

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od 2 ili više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva. 

 

Studenti, strani državljani su dužni uz zahtjev za prijavu adrese boravišta priložiti vlasnički list nekretnine.

 

Vjerujemo kako će ovaj segment uvelike olakšati studentima našeg Sveučilišta i Veleučilišta proces prijave boravišta!

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo