Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

Provjera prava na obavljanje studentskih poslova i izdavanje Ugovora

PROVJERA PRAVA NA OBAVLJANJE STUDENTSKIH POSLOVA I ISPUNJAVANJE UVJETA ZA IZDAVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Sama provjera kriterija da li student ostvaruje pravo na studentski rad ili ne vrši se na https://issp.srce.hr/. Na toj stranici prijavite se korištenjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta (u kategoriji Studenti) te provjerite imate li pravo na obavljanje studentskih poslova i ispunjavate li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Na ovaj način status studenta se utvrđuje uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja visoko učilište studenta te slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li student ispunjava uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.*

NAPOMENA: Studentski servis raspolaže istim podatcima koje prilikom provjere statusa vide i studenti jer ih se preuzima iz istog sustava.

 

Na sljedećoj slici vide se kriteriji studenta koji ostvaruje pravo na rad.

 

 Na sljedećoj slici vide se kriteriji studenta koji NE ostvaruje pravo na rad.

 

*Zakon o obavljanju studentskih poslova

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo