RADNA VREMENA OBJEKATA PREHRANE I TRGOVINE STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA ZA VRIJEME USKRŠNJIH BLAGDANA (17.-18.4.2022) (broj 39)