RADNO VRIJEME OBJEKATA PREHRANE SCRI NA BLAGDAN TIJELOVO (11.06.2020.)