VAŽNA OBAVIJEST: Odluka MZO o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine (KLASA 602-01/20-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0005). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka MZO o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine

 

Ovim putem obavještavamo studente da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u skladu s navedenom Odlukom u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine studentima:

  1. kojima je u akademskoj godini 2020./2021. u natječajnom postupku ili na temelju posebnih odluka Ministarstva dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima
  2. koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i
  3. koji mogu studentskom centru dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Sukladno navedenom, molimo studente koji zadovoljavaju navedene uvjete da Studentskom centru Rijeka dostave dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu  označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

  1. Izjavu,
  2. fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište,
  3. uvjerenje o prebivalištu studenta te
  4. druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje.

 

Napomena: Na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

Navedeno je potrebno dostaviti do 11.7.2021. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.