VAŽNA OBAVIJEST: Pokriće troškova stanovanja u studentskim domovima studentima čiji su domovi stradali u potresu

 

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 15. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. / 2022. (KLASA 602-01/21-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0001). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. / 2022.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u skladu s navedenom Odlukom u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2021./2022. studentima:

- koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. /2022.

- koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i

- koji mogu Studentskom centru Rijeka dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Sukladno navedenom, molimo studente koji zadovoljavaju navedene uvjete da Studentskom centru Rijeka dostave dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu  označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

- Izjavu

- Fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište

- Uvjerenje o prebivalištu studenta te

- Druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje: odluke, potvrde, rješenja itd.

 

Napomena: Na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo

 

Navedeno je potrebno dostaviti do 10. listopada 2021. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Studenti koji će pravo na subvencionirano stanovanje ostvariti naknadno (po listi čekanja), moći će nakon ostvarenja prava na subvencioniranog stanovanja pristupiti dokazivanju da im je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo i to dostavom istih dokumenata kao što je navedeno u tekstu iznad.