Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

OBAVIJEST O RADU STUDENT SERVISA RIJEKA

 

OD 01.09.2020. STUDENT SERVIS RADI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 • KAMPUS OD 8:00 DO 16:00 h
  • RESTORAN INDEKS OD 8:00 DO 16:00 h

NAPOMENA:
U RESTORANU INDEKS MOŽETE:
• Preuzimati ugovor
• Predati ispunjeni ugovor
• Registrirati poslodavca
• Preuzeti PIN-a za pristup Web servisu
• Predati i promijeniti IBAN-a vlastitog žiro računa

Šalteri na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te na Veleučilištu u Rijeci NE RADE DO DALJNJEGA.

Kontakti: možete nas nazvati od 8:00 do 16:00 sati
Telefoni: 051/584-528 i 051/584-529
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook: Student servis - Studentski centar Rijeka

DOMSKI SMJEŠTAJ: OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

 

Poštovani studenti,

 

ovdje možete vidjeti mjere i preporuke koje se provode u objektima Studentskog centra Rijeka. Vezano za useljenje napominjemo sljedeće:

 

 1. Useliti može samo onaj student koji Izvajvom potvrđuje da: nema propisanu mjeru samoizolacije te je upoznat sa svim odredbama propisanim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20); nije bio u kontaktu sa osobom koja boluje od bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19; nema simptome bolesti uzrokovane novim koronavirusom (najčešći simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima); poznaje i poštuje propisane preventivne mjere zaštite od COVIDa-19.

 

 1. Prije ulaska na recepciju, djelatnik Studentskog centra svakom korisniku mjeriti će tjelesnu temperaturu. Studenti koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2°C ili više) neće moći uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

 1. Pri useljenju svi korisnici smještaja dužni su održavati minimalan fizički razmak od te nositi zaštitnu masku.

 

 1. Student koji na useljenje nije donio sve obavezne dokumente navedene u Naputku za useljenje (Liječničku potvrdu koja dokazuje da student/ica nema zdravstvenih kontraindikacija za smještaj u studentski dom, potpisanu Izjavu, dvije osobne fotografije dimenzija 3 × 3,5 cm; dokaz o izvršenoj uplati prve naknade za smještaj i važeću osobnu iskaznicu-na uvid) neće moći  uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

 1. Student koji nema povišenu tjelesnu temperaturu te je na useljenje donio sve dokumente navedene u Naputku za useljenje, potpisuje ugovor, osoblju Studentskog centra predaje dokumentaciju te preuzima ključeve (i karticu), domsku iskaznicu te Potvrdu o prijemu inventara i opreme.

 

 1. Korisnik smještaja sam pregledava sobu te zaduženi inventar i opremu. Isti zadužuje inventar i opremu za stanovanje koju čini nepokretni i pokretni dio specificiran u „Potvrdi o prijemu inventara i opreme.“ Nakon što je utvrdio da su navedeni inventar i oprema u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema koji su navedeni u Potvrdi o prijemu inventara i opreme, Korisnik smještaja potpisuje Potvrdu o prijemu inventara i opreme te istu u roku od 5 dana od dana useljenja predaje odgovornoj osobi na recepciji. Ukoliko korisnik smještaja Centru u roku od 5 dana od useljenja ne vrati potpisanu Potvrdu o prijemu inventara i opreme, smatrati će se da je Korisnik smještaja zaprimio inventar i opremu u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema. Molimo Vas dobro pregledajte sobe, sobni inventar i opremu. Ukoliko nešto nedostaje ili postoji primjedba, isto se obavezno upisuje na Potvrdu.

 

 1. S ciljem prevencije zaraze i širenja coronavirusa, Studentski centar Rijeka donio odluku o zabrani ulaska osoba koje nisu korisnici smještaja u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, odnosno posjete svim korisnicima smještaja su zabranjene. Molimo Vas da budete odgovorni i da poštujete navedenu zabranu. Ista jednako vrijedi i za period useljenja što znači da Vaši roditelji, prijatelji, poznanici itd. ne smiju ulaziti u objekt smještaja kako bi Vam pomogli nositi stvari i dr. U slučaju nepoštivanja mjere, korisnik smještaja odgovara disciplinski, a moguć je i gubitak prava na smještaj.

 

 1. Molimo korisnike smještaja da pročitaju Pravilnik o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka koji će im biti dostavljen putem poruke elektroničke pošte.

 

 1. Molimo studente da detaljno pročitaju OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19) U OBJEKTIMA I PROSTORIMA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA. Napominje se da Studentski centar Rijeka neće tolerirati ponašanje koje je u suprotnosti sa propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19, a osobe koje ne poštuju mjere neće moći koristiti usluge Studentskog centra Rijeka.

 

 1. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju. Samoizolacija je mjera prevencije od coronavirusa, a koju epidemiolog propisuje osobama koji su se vratili iz područja zahvaćenih coronavirusom ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom.

NAPUTAK ZA USELJENJE U SN TRSAT I SN I.G.K.

 

Poštovani studenti,

 

u privitku se nalazi Naputak za useljenje u studentska naselja, šifre studenata po naseljima te Izjava koju su studenti (uz druge dokumente) dužni donijeti na useljenje.

Važno: šifre studenata kojima je odobrena zamjena studentskog naselja i dalje se nalaze pod naseljem kojeg su prvo dobili. Navedena šifra jednaka je bez obzira na dobiveno naselje.

 

Molimo studente da prate našu stranicu s obzirom da ćemo uskoro objaviti upute vezane za mjere koje provodi Studentski centar Rijeka, a vezano za trenutnu epidemiološku situaciju.

 

Naputak za useljenje

Šifre studenata SN Trsat

Šifre studenata SN I.G.K.

Izjava

Primjer ispunjene uplatnice SN I.G.K.

Primjer ispunjene uplatnice SN Trsat

REZULTATI NATJEČAJA ZA SMJEŠTAJ akad. god. 2020./2021. – KONAČNA RANG LISTA

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021.

 

 1. Konačna lista - SN Trsat
 2. Konačna lista SN IGK
 3. Konačna lista svi studenti - po abecedi
 4. Konačna lista svi studenti - po bodovima
 5. Konačna lista Učenički dom Lovran
 6. OBAVIJEST STUDENTIMA uz konačnu listu
 7. Odluka konačna rang lista 24.08.2020
 8. Studenti koji nisu ostvarili pravo na dom

 

NAPOMENA: Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

 

Studenti koji se nalaze ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. – PRIVREMENA RANG LISTA

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. – PRIVREMENA RANG LISTA

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru. 

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

DOKUMENTI:

 1. Privremena rang lista - Studentski dom (.pdf)
 2. Privremena rang lista - Učenički dom Lovran (.pdf)
 3. Privremena rang lista po abecedi - svi studenti (.pdf)
 4. Prosjeci fakulteta 2020 (.pdf)
 5. Studenti koji nemaju pravo (.pdf)
 6. Studenti koji su ispunili dokumentaciju, ali nisu poslali e-molbu (.pdf)

NAJNOVIJE AKTUALNOSTI VEZANE ZA RAD STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA (broj 4)

 

Dragi studenti i studentice,

 

u nastavku Vas obavještavamo o najnovijim aktualnostima vezanim za rad Studentskog centra Rijeka. To su trenutne aktualnosti, a u idućem razdoblju su moguće promijene o kojima ćemo Vas periodično obavještavati.

 

STUDENT SERVIS

 

Šalter Student servisa na Kampusu radi od ponedjeljka do petka od 07:00 do 16:00 sati.

Šalter Student servisa u restoranu Indeks radi od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.

Šalteri Student servisa na Veleučilištu u Rijeci i na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ne rade.

 

Ugovor o obavljanju studentskoga posla možete podignuti elektronski putem WEB SERVISA (upute možete vidjeti na www.scri.uniri.hr) ili na šalterima Student servisa.

 

Ispunjeni ugovor o obavljanju studentskoga posla, nakon završetka posla možete:

 • poslati skeniranog na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • poslati poštom na adresu Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka,
 • ubaciti u poštanski sandučić na recepciji u zgradi restorana Kampus u periodu od 8:00 do 20:00 sati ili
 • predati na šalterima Student servisa.

 

SMJEŠTAJ

 

STUDENTSKO NASELJE TRSAT

 

Recepcija (prizemlje zgrade restorana Kampsu) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje zgrade restorana Kampus) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00

sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

STUDENTSKO NASELJE IVAN GORAN KOVAČIĆ

 

Recepcija (prizemlje objekta I u SN IGK) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje objekta I u SN IGK) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

 „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“ sa svim detaljnim uputama i kontaktima objavljen je na web stranici www.scri.uniri.hr. Rok za prijavu na natječaj je zaključno do 24.07.2020. godine, a privremena rang lista biti će objavljena najkasnije do 10.08.2020. godine.

Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se krajem kolovoza, na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

Za sve eventualne upite vezane za Natječaj možete nazvati brojeve telefona: 099/492 5801 i

099/529 4403 (radnim danima u vremenu od 9-15 sati) ili poslati e-mail na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STUDENT SHOP

Prodavaonica Student shop je zatvorena od 16.07.2020. do 28.08.2020. godine. Prodavaonica Student shop će početi raditi 31.08.2020. godine prema redovnom radnom vremenu.

 

I DALJE JE POTREBNO PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆIH PREPORUKA:

- Održavajte fizičku udaljenost od 2 m u zatvorenim prostorima.

- Molimo Vas da nosite zaštitnu masku u zajedničkim prostorima.

- Molimo Vas da pri ulasku u objekt dezinficirate ruke.

NAJNOVIJE AKTUALNOSTI VEZANE ZA RAD STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA (broj 3)

Dragi studenti i studentice,

 

            u nastavku Vas obavještavamo o najnovijim aktualnostima vezanim za rad Studentskog centra Rijeka. To su trenutne aktualnosti, a u idućem razdoblju su moguće promijene o kojima ćemo Vas periodično obavještavati.

 

STUDENT SERVIS

 

Šalter Student servisa na Kampusu radi od ponedjeljka do petka od 07:00 do 16:00 sati.

Šalter Student servisa u restoranu Indeks radi od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.

Šalteri Student servisa na Veleučilištu u Rijeci i na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ne rade.

 

Ugovor o obavljanju studentskoga posla možete podignuti elektronski putem WEB SERVISA (upute možete vidjeti na www.scri.uniri.hr) ili na šalterima Student servisa.

 

Ispunjeni ugovor o obavljanju studentskoga posla, nakon završetka posla možete:

 • poslati skeniranog na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • poslati poštom na adresu Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka,
 • ubaciti u poštanski sandučić na recepciji u zgradi restorana Kampus u periodu od 8:00 do 20:00 sati ili
 • predati na šalterima Student servisa.

 

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 

Ugostiteljski objekti Studentskog centra Rijeka rade na sljedeći način:

Restoran Kampus (Studentsko naselje Trsat) radi od ponedjeljka do nedjelje od 7:00 do 21:00 sat, pizzeria radi od ponedjeljka do subote od 11:00 do 17:00 sati, a caffe Pult od ponedjeljka do subote od 7:30 do 15:00 sati.

Restoran Mini (Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić) radi od ponedjeljka do nedjelje od 7:00 do 21:00 sat, a pizzeria ne radi.

Restoran Indeks radi od ponedjeljka do subote od 9:00 do 21:00 sat te nudi samo jela s roštilja i to u vremenu od 10:00 do 21:00 sat. Kavana radi od ponedjeljka do subote od 09:00 do 21:00 sat, a pizzeria od ponedjeljka do subote od 12:00 do 21:00 sat.

Bistro Pomorac i caffe bar Reful rade od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:00 sati.

Bistro Riteh radi od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:00 sati te uz ostale usluge nudi i uslugu naručivanja dnevne tople marende.

Buffet Start, buffet Medicinar i caffe bar Andrea rade od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:00 sati.

Caffe bar Infuzija radi od ponedjeljka do petka od 8:30 do 15:30 sati.

Caffe bar Uniri radi od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati.

Caffe bar Formula radi od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:30 sati.

Bistro Pravri radi od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:00 sati te će uz ostale usluge nuditi i uslugu naručivanja dnevne tople marende.

Bistro Mul radi od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:00 sati.

Caffe bar Kampus (Akvarij) je zatvoren.

 

SMJEŠTAJ

Student koji ima propisanu mjeru samoizolacije ili je bio u kontaktu sa zaraženom osobom ili pokazuje znakove respiratorne infekcije (najčešći simptomi: povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah itd.) ne može se vratiti u studentski dom.

Sukladno Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. godine ne dopušta se korištenje objekata smještaja Studentskog centra Rijeka (studentskih domova) za samoizolaciju i karantenu.

 

 1. RADNO VRIJEME

Recepcija (prizemlje zgrade restorana Kampsu) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje zgrade restorana Kampus) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Praonica (prizemlje paviljona 4 u SN Trsat) radi od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom praonica ne radi.

 

 1. POVRATAK U DOM

Ukoliko student trenutno nije fizički prisutan (ne boravi) u SN Trsat, a želi se vratiti (radi nastavka boravka, uzimanja osobnih stvari, iseljenja itd.), isti više nije obavezan svoj povratak najaviti upravi SN  Trsat. U slučaju povratka u SN Trsat dovoljno je da student prije ulaska u paviljon i sobu dođe na recepciju SN Trsat gdje će ga se uputiti na potpisivanje Izjave.

 

Povratak u dom moguć je svaki dan od 00:00 do 24:00 sata. Ukoliko je recepcioner u obilasku, isti je dostupan na broj mobitela: 099 469 6296.

 

 1. ISELJENJE

Studenti koji planiraju iseliti iz doma, svoju namjeru iseljenja dužni su najaviti 2 do 3 dana prije istog slanjem poruke elektroničke pošte na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ukoliko postoji nemogućnost slanja poruke elektroničke pošte, student iseljenje može najaviti i telefonski pozivom na br. telefona: 051 584 544 ili osobnim odlaskom na recepciju SN Trsat.

Ukoliko se šalje poruka elektroničke pošte, u tekstu je potrebno napisati planirani datum iseljenja te ime i prezime studenta koji će iseliti.

 

Iseljenja se vrše od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 15:30 sati. Iseljenja prije 08:00 i nakon 15:30 sati te iseljenja subotom, nedjeljom i blagdanom se neće vršiti, osim u iznimnim i opravdanim situacijama te uz prethodni i pravovremeni dogovor s upravom SN Trsat. Ukoliko imate potrebu iseliti izvan navedenih termina, molimo Vas da nam pošaljete poruku elektroničke pošte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Razduženja i iseljenja od strane cimera ili treće osobe nisu moguća osim ukoliko ta osoba za to ima punomoć korisnika smještaja. Student je prije iseljenja dužan očistiti i urediti sobu odnosno pripremiti sobu tako da ista bude predana u istom stanju kao što je i zadužena. Svaku eventualnu štetu student je dužan podmiriti prema važećem cjeniku.

 

STUDENTSKO NASELJE IVAN GORAN KOVAČIĆ

 

 1. RADNO VRIJEME

Recepcija (prizemlje objekta I u SN IGK) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje objekta I u SN IGK) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 1. POVRATAK U DOM I PREUZIMANJE STVARI

Svi studenti koji se žele vratiti svoj dolazak moraju najaviti najmanje tri dana ranije te navesti točan dan dolaska. Povratak se vrši od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00 sati. Studenta se prije ulaska u objekt i sobu na recepciji SN IGK upućuje na potpisivanje Izjave.

 

Za sve informacije možete se javiti na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na telefon: 051/678-670.

 

Studenti iz objekata II, III i IV čije su stvari uskladištene u SN IGK mogu doći po svoje stvari od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00 sati te svoj dolazak trebaju najaviti na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 1. ISELJENJE

Iseljenje je potrebno najaviti upravi najmanje 1 dan unaprijed. Prije iseljenja potrebno je podmiriti sva dugovanja te očistiti sobu. Neočišćena soba, kao i svaka eventualna šteta naplatit će se prema važećem cjeniku.

 

Iseljenja se vrše od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Subotom, nedjeljom i blagdanom iseljenja se ne vrše, osim u iznimnim i opravdanim situacijama te uz prethodni i pravovremeni dogovor s upravom SN IGK.

 

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

 

 „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“ sa svim detaljnim uputama i kontaktima objavljen je na web stranici www.scri.uniri.hr .

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja i bodovanja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje i objavljuje privremenu rang listu, a što se očekuje početkom kolovoza.

Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se krajem kolovoza, na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

 

STUDENT SHOP

Prodavaonica Student shop radi od ponedjeljka do petka od 08:30 do 16:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom je prodavaonica zatvorena.

 

I DALJE JE POTREBNO PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆIH PREPORUKA:

 

- Ukoliko osjećate bilo kakve simptome bolesti povezane uz COVID-19 obratite se našem osoblju na broj: 051/ 584-544.

- Održavajte fizičku udaljenost od 2 m u zatvorenim prostorima.

- Molimo Vas da nosite zaštitnu masku u zajedničkim prostorima.

- Molimo Vas da pri ulasku u objekt dezinficirate ruke.

DRUŠTVENE MREŽE