Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST: Pokriće troškova stanovanja u studentskim domovima studentima čiji su domovi stradali u potresu

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 14. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. / 2024. (KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0001).

Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. / 2024. (.pdf)

 

U skladu s navedenom Odlukom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u potpunosti će snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2023./2024. studentima:

 • koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. /2024.
 • koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i
 • koji mogu studentskom centru ili učeničkom domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Sukladno navedenom, molimo studente koji zadovoljavaju navedene uvjete da nam dostave dokaz da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu  označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Kao dokaz potrebno je dostaviti sljedeće:

 • Izjavu (.docx)
 • Fotografije nekretnine na čijoj adresi korisnik smještaja ima prijavljeno prebivalište
 • Uvjerenje o prebivalištu studenta te
 • Druge dokumente koji se mogu uzeti u razmatranje: odluke, potvrde, rješenja itd.

 

Napomena: Na priloženim fotografijama se jasno mora vidjeti kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

Navedeno je potrebno dostaviti do 6. listopada 2023. godine putem poruke elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

Studenti koji će pravo na subvencionirano stanovanje ostvariti naknadno (po listi čekanja), moći će naknadno pristupiti dokazivanju da im je nekretnina oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo i to dostavom dokumenata navedenih u tekstu iznad.

 

 

Studentski centar Rijeka

Odjel smještaja

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024. – KONAČNA RANG LISTA te uputa

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024. Molimo sve studente koji su ostvarili pravo na smještaj da obavezno pročitaju Obavijest studentima uz konačnu rang listu te druge dokumente objavljene niže u tekstu.

 

Konačna rang lista - Svi studenti po bodovima

Konačna rang lista  - Svi studenti po abecednom redu

Izvještaj o prosjecima po učilištima

Popis studenata koji nisu ispunili e-molbu (Obrazac A)

Obavijest uz konačnu rang listu

Odluka konačna rang lista

 

Raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim domovima vršio se sukladno broju bodova pri čemu su prednost kod izbora objekta smještaja imali studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje, odnosno studenti sukladno broju bodova (student sa više bodova dobiva odabrani prioritet).

 

Studenti koji nemaju dovoljan broj bodova i nalaze se ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

 

 

U nastavku možete vidjeti Naputak za useljenje, šifre studenata (za plaćanje stanarine) te primjere ispunjene uplatnice za uplatu prve stanarine.

Naputak za useljenje

Šifre studenata – SN Trsat

Šifre studenata  - SN I.G.K.

Primjer ispunjene uplatnice – SN Trsat

Primjer ispunjene uplatnice  - SN I.G.K.

 

Napomena za studente kojima će biti odobrena zamjena: studenti kojima će biti odobrena zamjenu svoju šifru mogu pronaći pod naselje na koje su ostvarili pravo temeljem konačne rang liste (a ne pod naselje na koje su ostvarili pravo temeljem odobrene zamjene).

OBAVIJEST VEZANA ZA MOGUĆNOST ZAMJENE STUDENTSKIH NASELJA

 

Poštovani studenti,

 

Raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim naseljima vrši se sukladno broju bodova ostvarenih na „Natječaju za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024.“ pri čemu prednost kod odabira prioriteta imaju studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje, odnosno studenti sukladno broju bodova (student sa više bodova dobiva odabrani prioritet). Sukladno navedenom izvršena je raspodjela studenata po studentskim naseljima Studentskog centra Rijeka (SN I.G.K. i SN Trsat) na privremenoj rang listi.

 

Studente koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u jednom od studentskog naselja Studentskog centra Rijeka te koji žele izvršiti zamjenu dobivenog doma ovim putem obavještavamo da će zamjene biti moguće međutim tek nakon objave konačne rang liste (krajem kolovoza 2023. godine) uz dostavu imena i prezimena studenata koji mijenjaju studentska naselja. Stoga molimo studente da nam tek nakon objave konačne rang liste pošalju ime i prezime osobe koja je pristala zamijeniti se sa njima. Rok za dostavu navedenog podatka bit će objavljen nakon konačne rang liste. Uvjet za zamjenu studentskog naselja je da se mijenjaju osobe istog spola.

 

Svi studenti koji neće uspjeti pronaći adekvatnu zamjenu bit će u mogućnosti iskazati svoju želju za zamjenom naselja te će im preseljenje biti omogućeno tijekom akademske godine kada se za to stvore uvjeti (kada se u željenom studentskom naselju oslobodi krevet). Studenti će se na preseljenje pozivati sukladno broju bodova. Iskazivanje želje za zamjenom bit će moguće tek nakon objave konačne rang liste.

 

Sve molbe pristigle do objave konačne rang liste nećemo razmatrati.

Hvala Vam na razumijevanju.

 

Studentski centar Rijeka

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024. – PRIVREMENA RANG LISTA

 

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije. Prigovor koji je poslan vezano uz raspored po naseljima/učeničkom domu, Studentski centar Rijeka neće razmatrati niti donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se konačan raspored studenata po naseljima objaviti na konačnoj rang listi.  Raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim domovima vrši se sukladno broju bodova pri čemu prednost kod izbora objekta smještaja imaju studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje, odnosno studenti sukladno broju bodova (student sa više bodova dobiva odabrani prioritet).

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

S obzirom da se radi o privremenoj rang listi, upozoravamo studente da postoji mogućnost da nakon proteka roka za prigovore odnosno nakon kreiranja konačne rang liste, padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

 

Konačna rang lista objaviti će se krajem kolovoza.

Studenti bodove koje su ostvarili mogu vidjeti preko linka na kojem su se prijavili na E-molbu.

 

Prilozi:

 

VAŽNA OBAVIJEST: Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u ak. god. 2023./2024. i pokriće troškova stanovanja u studentskim domovima studentima čiji su domovi stradali u potresu

 

Poštovani studenti,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 14. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. / 2024. (KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0001). Odluku možete vidjeti na sljedećoj poveznici: Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. / 2024.

 

Ovim putem obavještavamo studente da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2023./2024. studentima:

 

- koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. /2024.

- koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije i

- koji mogu studentskom centru ili učeničkom domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

VAŽNA NAPOMENA: potrebno je zadovoljiti sva tri uvjeta.

 

Više informacija o dokumentima koje će studenti trebati dostaviti te rokovima dostave istih Studentski centar Rijeka će objaviti naknadno.

 

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN 68/23), Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024.

Sve informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te od ponedjeljka 03. srpnja 2023. godine i na telefonski broj 099 492 5801 svaki radni dan od 09,00 do 11,00 sati.

Popis dokumenata:

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN 68/23) (.pdf) 
 2. Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024. (.pdf)
 3. Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova (.pdf)
 4. E-molba (POVEZNICA)

mole se studenti da ispune jedan od sljedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja je upisuje:

 1. Obrazac B (.pdf)
 2. Obrazac C (.pdf)
 3. Obrazac D (.pdf)
 4. Obrazac E (.pdf)
 5. Obrazac F (.pdf)
 6. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (.pdf)
 7. Popis dokumenata (.pdf)
 8. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB (.pdf)
 9. Pravilnik o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja (.pdf)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

 

Poštovani,

 

danas je u Narodnim novinama br. 68/23 objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje koji možete vidjeti na poveznici.

Danom stupanja na snagu navedenog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 63/2019.).

 

Studentski centar Rijeka

DRUŠTVENE MREŽE
facebook
instagram
google play
app store
footer-logo